για τον..ΠΕΛΑΤΗ

ΜΗΚΟΣ
km 1
m 1,000
cm 100,000
mm 1,000,000
inch 39,370.08
feet 3,280.84
yard 1,093.61
mile 0.62
ΕΜΒΑΔΟΝ
km2 0.001
m2 1,000
cm2 10,000,000
strema 1
in2 1,550,003.10
ft2 10,763.91
yd2 1,195.99
mile2 0.0003861
hectare 0.1
acre 0.2471
ΒΑΡΟΣ
kg 1
g 1,000
mg 1000000
ton 0.001
ounce 35.274
pound 2.205
ΟΓΚΟΣ
m3 1
cm3 1,000,000
litre 1,000
in3 61,023.74
ft3 35.3147
yd3 1.30795
gallon 219.96925
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
oC 1
oF 32 + 1,8 * oC
oK 273 + oC
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
km / h 3.6
m / sec 1
mile / h 2.2369
feet / sec 3.28
Πίσω