Προγράμματα – δάνεια

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

 1. INTERREG
 2. MED
 3. SOUTH EAST EUROPE
 4. URBACT
 5. LEADER
 6. EQUAL Κ.Α.
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
 2. ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κ.Α.
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • ΔΑΝΕΙΑ

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  Πίσω