Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης στην Αιτωλοακαρνανία: Πως να διεκδικήσετε την περιουσία σας;

Αναρτήθηκε στις 05-02-2021 ο δασικός χάρτης στην Αιτωλοακαρνανία, βρίσκοντας πολλούς ιδιοκτήτες να εντοπίζουν την ιδιοκτησία τους χαρακτηρισμένη ως δασική. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αντίρρηση ηλεκτρονικά εκπροσωπούμενοι ή μη  από τεχνικό σύμβουλο.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική εκατόν πέντε (105) ημερών και η οποία αρχίζει την 19.02.2021 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 03.06.2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοίκους ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, είναι η 23.06.2021 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον Χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην αμφισβήτηση τού χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Τι είναι οι δασικοί χάρτες και πως ορίσθηκαν;

Γενικά οι δασικοί χάρτες καθορίζουν με σαφή τρόπο μέχρι πού φθάνουν τα όρια του δάσους, επομένως και το τι επιτρέπεται ή όχι μέσα σε μια περιοχή. Συγκεκριμένα πρόκειται για χάρτες ευρύτερης περιοχής ΟΤΑ, Νομού ή Περιφερειακής Ενότητας ,που σχεδιάζονται, χρησιμοποιώντας πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες (εικόνες προερχόμενες από λήψεις αεροφωτογραφιών).Αυτές  μέσα από μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών θεωρούνται και χαρακτηρίζονται εκτάσεις ως δασικές ή μη. Το συμπέρασμα για τον δασικό χαρακτήρα ή όχι ενός τμήματος, εξάγεται από την μελέτη αεροφωτογραφιών παρελθόντων ετών (συνήθως του 1945 ή του 1960) και την αντιπαράθεσή αυτών με την τωρινή τους κατάσταση, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα από τη δασική νομοθεσία.

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία ,ο δασικός χάρτης αναρτάται στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα www.ktimanet.gr.  Εκεί ο πολίτης μπορεί να τον επισκεφτεί και να αναζητήσει το ακίνητό του εστιάζοντας στις αεροφωτογραφίες ή χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες του. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι εύκολη για κάποιον εξοικειωμένο με την τεχνολογία και του Η/Υ, δύσκολη για κάποιους μεγαλύτερης ηλικίας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για δωρεάν βοήθεια στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), είτε σε ειδικό επιστήμονα – τεχνικό σύμβουλο που κατέχει το αντικείμενο και έχει την τεχνογνωσία να τους βοηθήσει.

Χαρακτηρισμοί εκτάσεων και ερμηνεία

Ο αναρτημένος δασικός χάρτης εμφανίζεται οριοθετημένος με κλειστά πολύγωνα και κωδικούς. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται τα όρια ιδιοκτησιών παρά μόνο ο χαρακτήρας των εκτάσεων. Μερικοί από τους κωδικούς κάλυψης που δύναται να εμφανιστούν σε έναν Δασικό Χάρτη, επεξηγούνται ως εξής:

ΔΔ : Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα δασικά (οι λεγόμενες ανέκαθεν δασικές εκτάσεις)
ΔΑ : Πολύγωνα που ήταν παλιά δασικά αλλά σήμερα είναι άλλης μορφής (για παράδειγμα, μια εκχέρσωση)
ΑΔ : Πολύγωνα που ήταν παλιά άλλης μορφής και σήμερα θεωρούνται δασικά (π.χ. ένας παλιός αγρός που σήμερα δασώθηκε)
ΑΑ : Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα άλλης μορφής (ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις)
ΧΧ : Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα χορτολιβαδικής μορφής

 

Επίσης, στον δασικό χάρτη αποτυπώνονται κάποιες διοικητικές πράξεις της Δασικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και κάποιες διοικητικές πράξεις άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Από τις διοικητικές πράξεις της Δασικής Υπηρεσίας, αυτές που κυρίως αποτυπώνονται και τα αντίστοιχα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή τους είναι:

ΠΑ : Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα γεωτεμάχιο ως «άλλης μορφής» έκταση (Μη δασική έκταση)
ΠΔ : Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα γης ως «δάσος ή δασική έκταση»
ΠΧ : Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα γης ως «χορτολιβαδική»
ΑΝ : Κηρυγμένη Αναδασωτέα ή Δασωτέα έκταση

 

Από τους κωδικούς που δύναται να εμφανιστούν σε έναν Δασικό Χάρτη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας υπάγονται τα πολύγωνα με κωδικούς ΔΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΠΔ, ΑΝ, ΠΧ, ΧΧ, ΧΑ και ΑΧ, ενώ αντίστοιχα δεν υπάγονται τα πολύγωνα με κωδικούς ΑΑ και ΠΑ.

Κάπου εδώ και αφού έχουμε ξεκαθαρίσει τόσο τον ορισμό του Δασικού Χάρτη, όσο  τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό  μίας περιοχής που μας ενδιαφέρει ,πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο υποβολής αντίρρησης κατά του Δασικού Χάρτη από κάποιον φερόμενο ιδιοκτήτη. Σε περιπτώσεις που σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα  το ακίνητο φέρει χαρακτηρισμό ΑΑ ή ΠΑ, τότε ο πολίτης δεν πρέπει να προβεί σε κάποια ενέργεια. Στην περίπτωση όμως, που η έκταση του ή τμήμα της έκτασής του, φέρει έναν από τους χαρακτηρισμούς «ΔΔ», «ΔΑ», «ΑΔ», «ΠΔ», «ΑΝ», τότε υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση και αξιοποίηση του ακινήτου του, αφού θεωρείται δάσος ή δασική έκταση . Επίσης υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία εκτάσεων, οι λεγόμενες χορτολιβαδικές (ΧΧ, ΧΑ, ΠΧ), όπου και σε αυτές τις περιπτώσεις η έκταση διεκδικείται από το Δημόσιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής αντίρρησης κατά του Δασικού Χάρτη.

Τι πρέπει να κάνω για να αποχαρακτηρίσω την ιδιοκτησία μου;

Υποβάλλετε  αντίρρηση στην οποία  προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.  Εάν έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν το λάθος στο δασικό χάρτη τότε για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κατάλληλο τεχνικό σύμβουλο για να εξεταστούν τα παρακάτω:

  1. Έλεγχος έκτασης σε σχέση με το χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη
  2. Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος Ε.Γ.Σ.Α.’87
  3. Συγκέντρωση στοιχείων, που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς σας σχετικά με το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, κ.λπ.).
  4. Τεχνική Έκθεση – Φωτοερμηνεία, για την υποστήριξη των ισχυρισμών σας, για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης που αμφισβητείτε
  5. Παρακολούθηση της αίτησης Αντίρρησης
  6. Παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Αντιρρήσεων

Είναι απαραίτητη η φωτοερμηνεία;

Η φωτοερμηνεία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του φακέλου των αντιρρήσεων. Η αρχική προμελέτη φωτοερμηνείας, θα γίνει από τον Τεχνικό σας Σύμβουλο και στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκπόνησης, θα ακολουθήσει η σύνταξη της πλήρους μελέτης φωτοερμηνείας, η οποία θα κατατεθεί στην επιτροπή.