Αρτιότητα περιοχών Natura (Νατούρα)

Στα δέκα στρέμματα αυξάνεται το όριο αρτιότητας στις περιοχές Νatura. Ενώ καταργούνται οι παρεκκλίσεις και μπαίνει αυστηρό καθεστώς προστασίας που για πρώτη φορά προβλέπει ποινικές κυρώσεις.

Natura

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την βιοποικιλότητα που κατατέθηκε την Δευτέρα στη βουλή από την υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη με στόχο να ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του μήνα, όσοι υποβαθμίζουν το περιβάλλον θα διώκονται ποινικά.

Το σχέδιο νόμου εισάγει νέο αυστηρότερο πλαίσιο αδειοδότησης για έργα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές (απόλυτης προστασίας, προστασίας της φύσης, εθνικά και περιαστικά πάρκα κ.α), και αποκλείει εντελώς τις οχλούσες δραστηριότητες. Για τις πράσινες επενδύσεις προτείνει συνέχιση όσων διαθέτουν προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων και αποκλείει τις ΑΠΕ από τις περιοχές απόλυτης προστασίας κατ΄εφαρμογή της νομολογίας του ΣτΕ.

Οι οικοδομικές άδειες σε περιοχές Νatura για τις οποίες έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος εκδίδονται με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε ότι αφορά την λειτουργία των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, το νομοσχέδιο προβλέπει την δημιουργία ξεχωριστών διευθύνσεων ανά Περιφέρεια. Θα έχουν στη ευθύνη τους τις περιοχές αυτές καθώς έως σήμερα η λειτουργία των 28 φορέων κρίνεται αναποτελεσματική. Επίσης θα εφαρμόζεται στο εξής αυστηρότερο πλαίσιο στελέχωσης των φορέων. Καθώς η εμπειρία των τελευταίων έξι ετών έχει δείξει πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος του Προέδρου.

Για τις προστατευόμενες περιοχές προβλέπεται οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης από τη στεριά, με ήπιες χρήσεις που δεν θα θίγουν το φυσικό ανάγλυφο ενώ για όσες εκτάσεις υπάρχει οριστική πράξη χαρακτηρισμού με την οποία πιστοποιείται ο μη δασικός χαρακτήρας τους, δεν θα ισχύει η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών.

πηγή : protothema