Χρήσιμα tips : 20 μικροεπισκευές που δεν απαιτούν οικοδομική άδεια από την ΥΔΟΜ

Σκέφτεστε να αλλάξετε τα κουφώματα σας  ή να τοποθετήσετε ηλιακό θερμοσίφωνα; Θέλετε να επισκευάσετε τη στέγη σας και να κατασκευάστε πέργκολα; Ενδιαφέρεστε να χτίσετε μπάρμπεκιου στην αυλή και να διαμορφώσετε τον περιβάλλοντα χώρο; Να βάψετε εξωτερικά ή εσωτερικά το σπίτι σας ακόμα και να αλλάξετε τα κάγκελα του σπιτιού σας; Μήπως χρειάζεστε ασανσέρ;

Γι’ αυτές και πολλές ακόμη εργασίες ή μικροεπισκευές δεν απαιτείται πλέον να τρέχετε για οικοδομικές άδειες ούτε καν για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

οικοδομική άδεια

Λύση στο πρόβλημα της πολεοδομικής νομοθεσίας που προϋπέθετε την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με τον νόμο Ν. 4495/2017 «Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Σύμφωνα με το νόμο, για ένα πλήθος εργασιών που αφορούν την ανακαίνιση ή την επισκευή των κτηρίων δεν θα απαιτείται πλέον άδεια από την Πολεοδομία για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση της Πολεοδομίας από τον ιδιοκτήτη (48ωρη Άδεια), με την προϋπόθεση ότι για την εκτέλεση των εργασιών δεν θα χρησιμοποιούνται ικριώματα (σκαλωσιές δηλαδή). Αν και ο νέος νόμος δεν καταργεί την έκδοση άδειας για εργασίες μικρής κλίμακας, εν τούτοις απαλλάσσει πολλές εργασίες από την υποχρέωση έκδοσης άδειας.

Πότε δε θα απαιτείται πλέον ούτε οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;
 • Για εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.
 • Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευέςπου δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση των ΑΜΕΑ
 • Εξωτερικοί χρωματισμοί, ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, ή επισκευή επιχρισμάτων, ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτηρίων.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτωνκαι υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
 • Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτωνχωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρωναπό το φυσικό έδαφος.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου. Για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων
 • Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίωνχωρίς χρήση ικριωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Μάθετε τα πάντα για την έκδοση οικοδομικών αδειών!

 • Τοποθέτηση η εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτήρια (π.χ. ντουλάπες, γλάστρες, κ.λπ.), αλλαγή, τοποθέτηση ή/και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών.
 • Τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων. Όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι, τραπέζια ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως 3 μ2 σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
 • Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων. Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτήριο με χρήση κατοικία. Καθώς και σε κτήριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα. Εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτηρίου με χρήση κατοικίας.
 • Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 Τ. Μ. Σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, εφ’ όσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις της περιοχής.
 • Κατασκευές όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλιασε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
 • Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων, τεντών.
 • Διάστρωση δαπέδου ακαλύπτουχώρου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακαλύπτου χώρου.

οικοδομική άδεια

 • Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων.
 • Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα. Έως 2,50 μ ύψους, πλάτους 2,50 μ. βάθους 1.00 μ.
 • Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων. Ή εντός ακαλύπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.