Δίκτυο

Δίκτυο

H civil and survey, (c&s), αποτελείται από μια ολοκληρωμένη και έμπειρη ομάδα μηχανικών με την ακόλουθη σύνθεση:

2 πολιτικούς μηχανικούς και
1 τοπογράφο μηχανικό
 
1. Γεωργακόπουλος Δημήτριος , Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
2. Γεωργακόπουλος Χρίστος , Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 
 
3. Λόη Κωνσταντίνα, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.