Πώς δηλώνουμε τα ακίνητά μας στο Κτηματολόγιο;

Πώς δηλώνουμε τα ακίνητά μας στο Κτηματολόγιο;

Εντός ολίγων ημερών αναμένεται να αρχίσει η συλλογή δηλώσεων στο Κτηματολογικό γραφείο Ναυπάκτου για την κτηματογράφηση του Δήμου Ναυπακτίας. Το Κτηματολογικό γραφείο βρίσκεται στην οδό Θέρμου.

Η σύνταξη του Κτηματολογίου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών. 

Κτηματολόγιο

Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:

α. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.

β. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.

γ. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου.

δ. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.

ε. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

Πολλά όμως είναι τα ερωτήματα και οι απορίες που έχουν οι πολίτες κατά την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας των ακινήτων τους.

Τα κυριότερα ερωτήματα είναι:

 1. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Απλή φωτοτυπία α) των συμβολαίων και του πιστοποιητικού μεταγραφής, β) του τοπογραφικού που συνοδεύει το Συμβόλαιο,  γ) του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και δ) ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ (π.χ. Ε9, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.)

 1. Που προμηθεύομαι τα Έντυπα δήλωσης;

Στα γραφεία Κτηματογράφησης, στα ΚΕΠ στο www.ktimatologio.gr ή στο www.ktima2016.gr. Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε σε μηχανικό ή δικηγόρο για να σας το τυπώσει.

 1. Μπορούν να μου συμπληρώσουν τη δήλωση στο γραφείο Κτηματογράφησης;

Οι υπάλληλοι στο γραφείο Κτηματογράφησης θα σας δώσουν οδηγίες για να συμπληρώσετε την αίτηση, δεν έχουν όμως το χρόνο και την ευθύνη για την συμπλήρωση της.Το γραφείο Κτηματογράφησης παραλαμβάνει τη συμπληρωμένη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια τα ελέγχει και υπολογίζει το παράβολο που θα πληρωθεί.

 1. Δηλώνονται και τα αυθαίρετα ή τις τακτοποιήσεις που έχω κάνει;

Δηλώνεται ό,τι είναι νόμιμο. Βεβαίως, αν κάποιος θέλει να το δηλώσει, μπορεί να το κάνει, αλλά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σε πιθανή παραβολή των στοιχείων με τα Πολεοδομικά Γραφεία να του επιβληθούν πρόστιμα. Το Κτηματολόγιο δεν νομιμοποιεί κτίσματα. Απλώς τα καταγράφει.

 1. Γιατί να υποβάλλω δήλωση ως επικαρπωτής και να πληρώσω αφού το σπίτι δηλώνεται από το παιδί μου, που έχει την ψιλή κυριότητα;

Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Κτηματολόγιο

 1. Πως δηλώνεται ακίνητο από κληρονομιά;

Κάθε κληρονόμος δηλώνει το μερίδιό του (ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε κλάσμα) στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή. Συγκεκριμένα υποβάλλονται:

1) Κληρονομιά με διαθήκη:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

2) Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

 1. Τι πληρώνω για να κάνω τη δήλωση; 

α) Για τα οικόπεδα που είναι εντός των οικισμών όσα κτίσματα κι αν υπάρχουν  μέσα (σπίτι/αποθήκες/γκαράζ κ.λπ.) καταβάλλεται το ποσό των 35 Ευρώ. Για τις αποθήκες και τα γκαράζ στην περίπτωση που έχουν ξεχωριστό δικαίωμα πληρώνουμε 20 Ευρώ.

β) Για τις εκτός σχεδίου αγροτικές περιοχές καταβάλλονται 35 Ευρώ, για κάθε δικαίωμα. Όμως τα φυσικά πρόσωπα, που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Δείτε επίσης : Φωτοερμηνεία και Αυθαίρετα, Ενστάσεις Δασικών Χαρτών και Αντιρρήσεις Αιγιαλού και Παραλίας.

 1. Όταν υπάρχει δουλεία ποιος την δηλώνει;

Σε περίπτωση δουλείας (π.χ. διόδου από ιδιωτικό δρόμο, άντλησης νερού, θέασης) υποβάλλουν δήλωση και οι δύο συμβαλλόμενοι. Δηλαδή και ο δικαιούχος της δουλείας και ο  κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου (δουλεύον ακίνητο).

 1. Τι γίνεται όταν υπάρχει συνιδιοκτησία;

Σε περίπτωση σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του ακινήτου, υπόχρεος είναι ο κάθε ιδιοκτήτης, για το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

 1. Συνένωσα δυο χωράφια που αγόρασα και τώρα έχω ένα ενιαίο. Το δηλώνω ως ένα χωράφι;

Θα το δηλώσετε ως ένα δικαίωμα, μόνον εάν η συνένωση προκύπτει από πράξη(π.χ. συμβολαιογραφική), η οποία έχει μεταγραφεί.

 1. Έκανα αντίρρηση στον Δασικό Χάρτη. Δηλώνω το αγροτεμάχιο στο Κτηματολόγιο;

Αγροτεμάχια που έχουν δασωθεί δηλώνονται κανονικά, όπως και οι ιδιόκτητες δασικές εκτάσεις. Το δικαίωμα δια κατοχής δεν δηλώνεται. Μετά την τελική κύρωση των δασικών χαρτών θα ξεκαθαριστεί το τοπίο στις δασικές εκτάσεις.

 1. Έχω ένα ακίνητο στο χωριό με σπίτι και αποθήκη, Θα πρέπει να πληρώσω 35+35+20=ευρώ;

Όχι θα πληρώσετε για ένα δικαίωμα το ποσό των 35 ευρώ, γιατί οι κατασκευές σε ακίνητα δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Μόνο όταν τα κτίσματα έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, δηλώνονται χωριστά.

Δείτε επίσης : Δηλώσεις Κτηματολογίου : Τα πάντα για την κτηματογράφηση Ναυπάκτου

 1. Το χωράφι μου το άφησε ο πατέρας μου δια στόματος. Το δηλώνω στο Κτηματολόγιο;

Ναι το δηλώνετε κανονικά και θα καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο όπως: δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.).

*** Προσοχή: Στην χρησικτησία είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος.

 1. Έχω πολλά χωράφια και θα μου κοστίσει πολλά χρήματα για τα τοπογραφικά. Πως μπορώ να τα δηλώσω ανέξοδα;

Πραγματικά ο εντοπισμός ενός ακινήτου πάνω σε χάρτη είναι εύκολη διαδικασία, όταν πρόκειται για περιοχές εντός πόλης, όπου υπάρχει οδός και αριθμός. Στα χωριά όμως και στις  ορεινές αγροτικές περιοχές, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Η σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού είναι το καλύτερο μέσο, για να υποδείξετε την ιδιοκτησία σας και να προστατευθείτε από κάθε αμφισβήτηση ορίων.

Τις παραπάνω ερωτοαπαντήσεις σύνταξε η Γραμματή Μπακλατσή, Τοπογράφος – Πολεοδόμος Μηχανικός.