Δηλώσεις Κτηματολογίου : Τα πάντα για την κτηματογράφηση Ναυπάκτου

Δηλώσεις Κτηματολογίου : Τα πάντα για την κτηματογράφηση του Δήμου Ναυπακτίας

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιοχές που δεν έχουν μέχρι σήμερα κτηματογραφηθεί θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να αναζητήσουν τίτλους, τοπογραφικά διαγράμματα και τυχόν άλλα πιστοποιητικά. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα κληθούν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους, είτε ηλεκτρονικά ή στα γραφεία κτηματογράφησης.

Δηλώσεις ΚτηματολογίουΠότε θα ξεκινήσει το κτηματολόγιο στη Ναύπακτο, τι απαιτείται σε κάθε περίπτωση δήλωσης, πως θα λυθούν οι διαφορές σε γειτονικές ιδιοκτησίες;

 1. Τι είναι η Κτηματογράφηση;

Είναι πλέον γνωστό ότι το Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ΄ αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:

 1. Καταγράφει την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) των ακινήτων καθώς και όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα.
 2. Εγγυάται τις πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε χωρικής μεταβολής ή νομικής πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο.

Δηλώσεις Κτηματολογίου : Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη νέα κτηματογράφηση

 1. Πότε θα ξεκινήσει η κτηματογράφηση της περιοχής μας;

Η μελέτη όπως γνωρίζετε είναι σε εξέλιξη. Πλην, όμως, η έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης, αναμένεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018. Και η έναρξη συλλογής δηλώσεων περίπου ένα μήνα μετά.

Δηλώσεις Κτηματολογίου

 1. Ποια ακίνητα πρέπει να δηλωθούν;

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι απλή και τα έγγραφα που χρειάζεται να υποβληθούν είναι λίγα. Πρέπει, όμως, κάθε ιδιοκτήτης να γνωρίζει ΠΟΥ βρίσκεται το ακίνητό του, ώστε να μπορεί να το εντοπίσει πάνω στους χάρτες. Πολλές φορές, η περιγραφή του ακινήτου στον  τίτλο ιδιοκτησίας δεν είναι επαρκής για τον εντοπισμό του. Οτιδήποτε μπορεί να προσδιορίσει τη θέση, το σχήμα και τα όρια του ακινήτου είναι πολύ σημαντικό για την κτηματογράφηση. Θα πρέπει να τονισθεί ότι εφόσον δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου δεν συμπεριλαμβάνεται στους κτηματολογικούς πίνακες.

Συνεπώς, δύο βασικές ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί ο πολίτης για να υποβάλει σωστά τη δήλωση του είναι:

 1. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων.
 2. Ο εντοπισμός του ακινήτου πάνω στον κτηματολογικό χάρτη.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο που βρίσκεται στην υπό κτηματογράφηση περιοχή έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους.

Ως εκ τούτου υποχρεωμένοι να υποβάλουν Δηλώσεις Κτηματολογίου, ενδεικτικά, είναι:

– Ο ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα. Την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή πραγματική δουλεία.

– Ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας (προσημείωσης, υποθήκης), κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης.

-Όποιος διαχειρίζεται ξένη περιουσία (π.χ. Εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης κτλ.).

-Τέλος, όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση. Ασχέτως αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Οι Δηλώσεις Κτηματολογίου αφορούν σε δικαίωμα επί ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σ΄αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. Αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Επίσης, η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών. Εντός και εκτός σχεδίου, είτε είναι αστικά είτε είναι αγροτικά, είτε είναι οικοδομημένα είτε όχι.

Δηλώσεις Κτηματολογίου : Χρήσιμος oδηγός για να δηλώσουμε το ακίνητό μας στο Κτηματολόγιο

 1. Πως και που υποβάλλουμε τις δηλώσεις Κτηματολογίου;

Οι δηλώσεις κτηματολογίου υποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία είτε στο γραφείο κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής.

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο διατίθενται ειδικά έντυπα δήλωσης ιδιοκτησίας από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και το www.ktimatologio.gr. Τα έντυπα αυτά έχουν τέσσερις ενότητες:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συμπληρώνεται μία φορά)
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

«ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ»

 

(Συμπληρώνονται τόσες φορές  όσες και τα δικαιώματα που δηλώνονται)

Κάθε δικαιούχος συμπληρώνει τα πεδία του εντύπου που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του και στη συνέχεια μόνο τα πεδία που αφορούν το ακίνητο ή και το δικαίωμά του.

 1. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

–              Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο).

–              Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.

–              Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου

Επίσης προσκομίζονται δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου και έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας κλπ)

Δηλώσεις Κτηματολογίου : 15 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο

 1. Αν πάω με τα δικαιολογητικά στο γραφείο Κτηματογράφησης θα μου συμπληρώσουν εκεί τη δήλωση;

Στο γραφείο κτηματογράφησης ο ενδιαφερόμενος θα έχει κάθε δυνατή υποστήριξη και πληροφόρηση για την συμπλήρωση της δήλωσης, την οποία όμως έχει την ευθύνη να συμπληρώσει μόνος του και να την προσκομίσει συμπληρωμένη.

Επίσης στο γραφείο κτηματογράφησης θα εντοπισθούν πιθανά λάθη και ελλείψεις στη συμπλήρωση της δήλωσης και θα δοθούν όλες οι οδηγίες για την διόρθωση της.

 1. Χρειάζεται τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87;

Η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό διάγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο, θα πρέπει να προσκομιστούν, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης και των ορίων του δηλούμενου ακινήτου στους κτηματολογικούς χάρτες με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

 1. Αν δεν έχω τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά το ακίνητο μου ανήκει δια στόματος από τον πατέρα μου, το δηλώνω στο Κτηματολόγιο;

Α) Εφόσον ανήκει στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντος πατρός:

Δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς (ή άλλη ισοδύναμη πράξη π.χ. κληρονομητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

Κληρονομιά με διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονομούμενου, β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονομούμενου, β) ληξιαρχική πράξη θανάτου γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

Β) Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει το δικαίωμα με χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει τη σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.). Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος

Δηλώσεις Κτηματολογίου

 1. Σε ένα ακίνητο που έχει γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών υποβάλλουν Δηλώσεις Κτηματολογίου όλοι οι ιδιοκτήτες;

Βεβαίως, η υποβολή δήλωσης αφορά σε όσους έχουν εμπράγματα δικαιώματα. Δέον όμως να προσκομιστεί και η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών.

 1. Τα αυθαίρετα θα δηλωθούν; Εάν δηλωθούν θα έχει ο δικαιούχος στο μέλλον πρόβλημα;

Τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποτελούν εμπράγματα δικαιώματα, ώστε να ενδιαφέρουν άμεσα την κτηματογράφηση.

Δηλώσεις Κτηματολογίου : Γιατί πρέπει να δηλώσω σωστά το ακίνητό μου στο Κτηματολόγιο

 1. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται κανονικά κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα κτηματολογικά γραφεία;

Βεβαίως, η κτηματογράφηση δεν θα σταματήσει την διαδικασία των μεταβιβάσεων. Αυτή θα συνεχίσει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν.

 1. Πόσο κοστίζει όλη αυτή η διαδικασία;

Το κόστος για κάθε δικαίωμα κύριων χώρων (π.χ. Διαμέρισμα, οικόπεδο κλπ), εντός αστικής περιοχής, ανέρχεται στα 35 ευρώ και καταβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης.

Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ τα οποία έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου/οριζόντιες ιδιοκτησίες) το τέλος ανέρχεται σε 20 ευρώ.

Ειδικότερα, για τις αγροτικές περιοχές (αυτές τις οποίες ο μελετητής έχει χαρακτηρίσει έτσι και έχουν εγκριθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο), τα πρόσωπα καταβάλλουν το τέλος των 35 ευρώ για τα δύο πρώτα δικαιώματα. Ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό αυτών.

Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή, η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.

Στην περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για το αν ένα ακίνητο είναι σε αστική ή αγροτική περιοχή, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 1. Τι γίνεται αν δεν υποβάλλω Δηλώσεις Κτηματολογίου; Χάνω την ιδιοκτησία μου;

Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου συγκροτείται από δύο βασικά νομοθετήματα. Ένα για την κτηματογράφηση και ένα για την τήρηση και λειτουργία του Κτηματολογίου.

Ειδικότερα, η διαδικασία κτηματογράφησης διέπεται από το νόμο 2308/1995 και η λειτουργία του Κτηματολογίου από το νόμο 2664/1998. Οι παραπάνω νόμοι τροποποιήθηκαν διαδοχικά από τους νόμους 2508/1997, 3208/2003, 3127/2003, 3212/2003, 3481/2006 και 4164/2013. Με τις τροποποιήσεις αυτές επιχειρήθηκε σταδιακά η προσαρμογή της νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο στις απαιτήσεις της πράξης, όπως αυτές αναδείχθηκαν από την εμπειρία της εφαρμογής του θεσμού.

Η ερώτηση αυτή είναι πολύ γενική με δεδομένο ότι οι περιπτώσεις είναι πολλές και διαφορετικές. Σε κάθε περίπτωση η νομοθεσία που διέπει το κτηματολόγιο και την οποία σας παραθέτουμε άνωθεν έχει απαντήσεις για όλες τις περιπτώσεις.

Πλην όμως, η δήλωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική. Καθώς και το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ) που εκδίδεται βάσει της δήλωσης αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. αγοραπωλησία, γονική παροχή κλπ).

 1. Αν ο γείτονας προσκομίσει τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο καταπατά τα όρια του ακινήτου μου τι μπορώ να κάνω για να μη χάσω τμήμα της ιδιοκτησίας μου;

Καταρχήν με μόνο το τοπογραφικό διάγραμμα ο γείτονας δεν αποκτά κυριότητα επί του ακινήτου που δηλώνει. Σε κάθε περίπτωση όμως όποιος έχει αντιρρήσεις σε σχέση με το κτηματολογικό διάγραμμα της ανάρτησης μπορεί να υποβάλλει ένσταση, σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το κτηματολόγιο.

Δηλώσεις Κτηματολογίου

 1. Η ένσταση πόσο κοστίζει και πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Η ένσταση κοστίζει 5 ευρώ και υποβάλλεται ανά εκτεταμένο ΚΑΕΚ ακινήτου. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει οι ενστάσεις να εξετασθούν από τριμελή επιτροπή και κατόπιν να ενημερωθούν οι κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα. Αλλά τις αποφάσεις αυτών ο πολίτης τις γνωρίζει στο λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο (αυτό το οποίο θα αντικαταστήσει το υποθηκοφυλακείο).

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ (συστάσεις, αντιρρήσεις)

 1. Κλείνοντας, έχετε να μας συμβουλέψετε να προχωρήσουμε σε κάποιες ενέργειες, πριν την έναρξη του Κτηματολογίου στην περιοχή μας;

Είναι σκόπιμο, έγκαιρα, να αναζητηθούν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την ορθή δήλωση των δικαιωμάτων. Έτσι θα είναι δυνατή η υποβολή των δηλώσεων από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου και θα υπάρχει εύλογος χρόνος διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων.

Είναι σημαντικό να ενημερωθεί το κοινό υπεύθυνα, από τώρα για όλες τις διαδικασίες. Σε αυτό πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος επαγγελματίας να καταβάλει την ανάλογη προσπάθεια εξηγώντας στο κοινό τι πρέπει να κάνει. Αλλά και να το προστατεύσει από ενδεχόμενη αυθαίρετη και αναξιόπιστη πληροφόρηση.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι, δεν προσέλθουν έγκαιρα, δηλαδή από την αρχή λειτουργίας του γραφείου κτηματογράφησης, τότε θα παρατηρηθούν τα γνωστά φαινόμενα, της κοσμοσυρροής τις τελευταίες ημέρες, με ουρές, αναμονή, διαμαρτυρίες κλπ. Σε αυτή την περίπτωση και με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται παράταση, η εξυπηρέτηση δεν θα είναι αυτή που θα θέλαμε όλοι. Γι’ αυτό ζητάμε από το κοινό να προσέλθει από τις πρώτες μέρες, για να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστούν και τα σημαντικά οφέλη για τους πολίτες από τη λειτουργία του κτηματολογίου, μετά την έναρξη λειτουργίας του, όπως

 • η οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.
 • ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η απλούστευση και η συντόμευση των διαδικασιών μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.
 • η ενίσχυση της διαφάνειας και την ασφάλειας στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
 • η οριοθέτηση και διασφάλιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας.

Δηλώσεις Κτηματολογίου εδώ είναι όλα τα κτηματολογικά γραφεία : http://www.ktimatologio.gr/Pages/OfficesSurveyed.aspx#