Χρήσιμος oδηγός για το πως δηλώνουμε το ακίνητό μας στο Κτηματολόγιο

Ξεκίνησε τον Ιανουάριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για το Κτηματολόγιο και πολλοί πολίτες διατυπώνουν ερωτήματα και απορίες για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης  τους.

Κτηματολόγιο

Ας δούμε ορισμένα καίρια ερωτήματα:

Μέχρι πότε κάνουμε δήλωση ;

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι 3 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας σχετικής δημοσίευσης στις Εφημερίδες και 6 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού.

Δηλώνουμε μόνο τα χωράφια;

Όχι. Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός σχεδίου,είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

α) Απλή φωτοτυπία των συμβολαίων.

β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

γ) Απλή φωτοτυπία του  δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Επίσης έχουμε και ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ αυτού που δηλώνει την ιδιοκτησία (π.χ. Ε9, Εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.τ.λ.).

Τι πληρώνω για να κάνω τη δήλωση; 

α) Για τα οικόπεδα που είναι εντός των οικισμών όσα κτίσματα κι αν υπάρχουν  μέσα (σπίτι/αποθήκες/γκαράζ κ.λπ.) καταβάλλεται το ποσό των 35 Ευρώ. Για τιςαποθήκες και τα γκαράζ στην περίπτωση που έχουν ξεχωριστό δικαίωμα πληρώνουμε 20 Ευρώ.

β) Για τις εκτός σχεδίου αγροτικές περιοχές καταβάλλονται 35 Ευρώ, για κάθε δικαίωμα. Όμως τα φυσικά πρόσωπα, που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Είμαι μακριά. Μπορώ να κάνω ηλεκτρονικά τη δήλωση;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα υποβολή της δήλωσης σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.ktimatologio.gr.

Προσοχή:

α) πρέπει να γνωρίζετε που ακριβώς είναι το ακίνητό σας, για να μπορέσετε να το εντοπίσετε πάνω στο χάρτη. Κι αυτό γιατί, πολλές φορές, η περιγραφή του ακινήτου στον τίτλο ιδιοκτησίας δεν είναι επαρκής για τον εντοπισμό του.

β) το κτηματόσιμο το πληρώνετε ηλεκτρονικά μέσω Πιστωτικής Κάρτας.

γ) σκανάρετε τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα (συμβόλαιο, τοπογραφικό κ.λπ.) και να τα στείλετε ηλεκτρονικά, είτε να τα αποστείλετε ταχυδρομικά στο γραφείο κτηματογράφησης.

Έχω ένα σπίτι στον Πλάτανο και ένα χωράφι στην Τερψιθέα. Θα κάνω μία δήλωση;

Όχι. Κάθε ιδιοκτήτης υποβάλλει μία δήλωση για όλα τα ακίνητά του, που βρίσκονται όμως στο ίδιο χωριό. Αν έχει ακίνητα και σε άλλο χωριό θα υποβάλλει χωριστή δήλωση και θα καταβάλλει ξεχωριστό τέλος κτηματογράφησης.

> Δηλώσεις Κτηματολογίου : Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη νέα κτηματογράφηση

Είναι υποχρεωτικό να καταθέσω τοπογραφικό;

Όχι δεν είναι υποχρεωτικό. Όμως ταυτόχρονα με τη δήλωση του ακινήτου πρέπει να γίνει και ο εντοπισμός του στο χάρτη. Η ύπαρξη τοπογραφικού είναι το καλύτερο μέσο, για να υποδείξει κάποιος το ακίνητό του και για να το προστατεύσει από κάθε αμφισβήτηση ορίων. Ενδεικτικό παράδειγμα το Πήλιο που λόγω του εδάφους δεν υπάρχουν περιφράξεις και περιτοιχίσεις.  

Προσοχή: 

Είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος (έστω και παλαιάς χρονολογίας), εφόσον το αναφέρει το συμβόλαιό σας ή το επικαλείστε για χρησικτησία ή το έχετε από την Οικοδομική Άδεια  που εκδώσατε.

Έκανα αντίρρηση στο Δασικό Χάρτη. Δηλώνω το αγροτεμάχιο;

Αγροτεμάχια που έχουν δασωθεί δηλώνονται κανονικά, όπως και οι ιδιόκτητες δασικές εκτάσεις. Το δικαίωμα Διακατοχής δεν δηλώνεται. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη θα ξεκαθαριστεί το τοπίο στις δασικές εκτάσεις.

Συμφέρει να δηλώσω τα αυθαίρετα ή θα «καρφωθώ» και θα με πιάσει η Πολεοδομία και η Εφορία; 

Στην παρούσα φάση το Κτηματολόγιο δεν ζητά οικοδομικές άδειες και όταν δηλώνεται ένα κτίσμα δεν διακρίνει αν είναι νόμιμο ή αυθαίρετο. Επομένως δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα αυθαίρετα στο Κτηματολόγιο. Εκτός κι αν έχουν νομιμοποιηθεί  με το νόμο Τρίτση (μέχρι 1983). Αν όμως ένας ιδιοκτήτης επιθυμεί, μπορεί να τα συμπεριλάβει στη δήλωσή του.

Προσοχή όμως, γιατί στο άμεσο μέλλον η εφορία θα αποκτήσει πρόσβαση και στα δεδομένα του Κτηματολογίου για τη λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας και διασταυρώσεις με τα δηλωθέντα στα Ε9, αλλά και για την ταχύτερη εγγραφή κατασχέσεων και βαρών (ή και την άρση αυτών) από τις υπηρεσίες της.

Τι ισχύει σε περίπτωση χρησικτησίας;

Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη χρησικτησία, θα υποβάλετε έγγραφα  που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία, όπως λογαριασμό ΔΕΗ, Ε9,  μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης ΟΣΔΕ, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις κτλ., ώστε να αποδεικνύεται η 20ετής νόμιμη κατοχή του ακινήτου.

Εγώ έχω την ψιλή κυριότητα και η μητέρα μου την επικαρπία. Ποιος κάνει την δήλωση;

Σε περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί μόνον η ψιλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης είναι και οι δύο, καθένας για το δικαίωμά του.

Τι κάνω όταν δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς; 

Θα κάνετε δήλωση και θα καταθέσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) τίτλο του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει).
β) ληξιαρχική πράξη θανάτου.
γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (αν υπάρχει).
δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.
ε) πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
στ) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (όταν υπάρχει διαθήκη).

Προσοχή:

Σε περίπτωση που είναι πολλοί οι κληρονόμοι, υπόχρεος είναι κάθε κληρονόμος κατά το μερίδιό του επί του ακινήτου που κληρονομεί.

Τι γίνεται όταν υπάρχει συνιδιοκτησία;

Σε περίπτωση σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του ακινήτου, υπόχρεος είναι ο κάθε ιδιοκτήτης, για το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

Πώς θα δηλώσω την προίκα;

Η προίκα θα δηλωθεί από τη σύζυγο κατά πλήρη κυριότητα.

Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού 

baklatsi@yahoo.gr