e-adeies : Το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών

eadeies : Το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών

eadeies : Το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών ήρθε για να απλουστεύσει τη διαδικασία έκδοσης της αδείας. Αλλά και να διευκολύνει τον τυποποιημένο έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται αρχείο για την (μελλοντική) Ταυτότητα του Κτιρίου.

e-adeies

Ο τομέας των πολεοδομιών θεωρείται σε κάθε έρευνα κοινής γνώμης από τους πιο γραφειοκρατικούς και διεφθαρμένους στη χώρα. Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα αποτελεί σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και των πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Επίσης, επιτυγχάνεται διαφάνεια στους ελέγχους και εξάλειψη κάθε «ευκαιρίας» για αθέμιτη συναλλαγή μεταξύ πολιτών, μηχανικών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η μείωση της γραφειοκρατίας που επιτυγχάνεται, απελευθερώνοντας πόρους και ανθρώπους για τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Με το ηλεκτρονικό σύστημα εξασφαλίζονται επίσης εργαλεία και αξιόπιστα στοιχεία που χρειάζονται τόσο οι επιτελικές μονάδες του κράτους όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να επιτελούν αρμοδιότητές τους όπως ο σχεδιασμός και η εκτέλεση υποδομών, η εφαρμογή πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, ο έλεγχος δόμησης κλπ.

Δείτε επίσης : Κτηματολόγιο και Δασικοί Χάρτες: Υπάρχει συσχέτιση;

Με το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικής άδειας (e-adeies), όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Πάντα κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο στάδια.

e-adeies

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Με ειδικό κωδικό πρόσβασης έχουν, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους, τόσο οι μηχανικοί και αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης, όσο και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Μέσα από το ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα συνδέεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας με την έκδοση της ταυτότητας του κτιρίου. Ταυτοχρόνως γίνεται , χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ο προσδιορισμός του επιθεωρητή δόμησης, από τη λίστα των μηχανικών που έχουν ήδη δια πιστευτεί στο ΥΠΕΝ,  για όλες τις περιοχές της χώρας, προκειμένου να κάνουν αυτοψίες κατά τα προβλεπόμενα στάδια κατασκευής κάθε νέας οικοδομής.

Αναλυτικά:

– Το σύστημα e-adeies δέχεται αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μελέτες, σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες πληρότητας, σε ηλεκτρονική μορφή.
– Η αίτηση εισάγεται σε ροή ελέγχου στην αρμόδια, σύμφωνα με τον γεωγραφικό εντοπισμό, Υπηρεσία Δόμησης. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι κάνουν τον έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις ηλεκτρονικά και γνωστοποιούνται στον μηχανικό σε πραγματικό χρόνο.
– Η άδεια εκδίδεται μετά την έγκριση όλων των απαιτούμενων σταδίων και τη διαπίστωση πληρότητας για τις απαιτούμενες μελέτες, αλλά και την κατάθεση τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών.
– Όλη η διαδικασία ελέγχου, το ιστορικό μεταβολών και ο φάκελος τηρούνται ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμα στον Μηχανικό, στον ιδιοκτήτη, στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και στο Υπουργείο.
– Στο ίδιο σύστημα έχει ενσωματωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία εισαγωγής αιτημάτων για έλεγχο, η τυχαία επιλογή ελέγχων δόμησης και τα αποτελέσματα τους.
– Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για διαβίβαση στοιχείων σε απάντηση αιτημάτων από άλλες, εκτός Υπηρεσιών Δόμησης υπηρεσιών, για την παράλληλη αναζήτηση τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων.

Πρόσβαση στο σύστημα, με επιμέρους δικαιώματα πρόσβασης, οι εξής:

 • Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, με δυνατότητα ανάγνωσης των φακέλων που αναφέρονται στις δικές τους ιδιοκτησίες.
 • Αρμόδιοι μηχανικοί με πλήρη πρόσβαση, οι οποίοι υποβάλλουν τα στοιχεία για τα έργα που έχουν αναλάβει.
 • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης (με βάση την εσωτερική τους ιεραρχία) με πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των αδειών που ανήκουν γεωγραφικά στη συγκεκριμένη Υπηρεσία Δόμησης, με δικαίωμα παρεμβάσεων, παρατηρήσεων και έκδοσης διοικητικών πράξεων.
 • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Σύμφωνα με κύκλους του ΤΕΕ, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από αυτή τη μεταρρύθμιση είναι:

 • Πλήρης ηλεκτρονική τεκμηρίωση των στοιχείων του φακέλου μιας άδειας δόμησης.
 • Δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας χωρίς επίσκεψη μηχανικών και ιδιοκτητών στις Υπηρεσίες Δόμησης, χωρίς την επιβάρυνση με το καθήκον της εξυπηρέτησης κοινού, άρα και την απόσπαση από το κύριο έργο τους των στελεχών των Υπηρεσιών Δόμησης.
 • Πλήρης τεκμηρίωση της τυχόν χρονικής καθυστέρησης στην έκδοση μιας αδείας, σε όλα τα στάδιά της.
 • Κατάργηση της γραφειοκρατίας στην ανάδειξη των ελεγκτών δόμησης και στην τεκμηρίωση των ελέγχων.
 • Μείωση κόστους για την δημιουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των νέων Κτιρίων.
 • Για πρώτη φορά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλού κόστους εργαλεία, με ταυτόχρονη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων περιοχών, για την ουσιαστική καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης τόσο από τις Υπηρεσίες Δόμησης, όσο και από τις κεντρικές υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου.

e-adeies

Ποιες άδειες βγαίνουν ηλεκτρονικά

Όλες οι οικοδομικές άδειες μπορούν να βγουν ηλεκτρονικά, μέσα από το e-adeies.Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4495, όλα τα κτίρια εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Πλέον η έκδοση άδειας για την κατηγορία 3, που αφορά στην κατοικία, γίνεται σχεδόν αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου από το μηχανικό. Η εκκίνηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι υποχρεωτική για αυτή την κατηγορία. Ενώ για τις δυο άλλες θα προσφερθεί η δυνατότητα παράλληλης χρήσης του συστήματος, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις πολεοδομίες να κλείσουν τους φακέλους που έχουν συσσωρευτεί. Την 1η Δεκεμβρίου θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική έκδοση για όλες τις κατηγορίες.

Από εκεί και μετά, πέρα από τις κανονικές οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονικά μπορούν να εκδοθούνo:

 • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 • Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών
 • Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών
 • Ενημέρωση οικοδομικών αδειών
 • Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών
 • Άδεια κατεδάφισης
 • Έγκριση εκτέλεσης εργασιών
 • Προέγκριση οικοδομικής αδείας
 • Εγκρίσεις συλλογικών οργάνων με ηλεκτρονική διαδικασία (άρθρα 7,12 & 14 του Νόμου 4495/2017)

Δείτε επίσης : Έτοιμο το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, τι αλλάζει