Εφαρμογή υπολογισμού προστίμου – Υπολογίστε online το πρόστιμο

Εφαρμογή υπολογισμού προστίμου

Εφαρμογή υπολογισμού προστίμου : Σε περίπτωση που γνωρίζετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου αυθαίρετης κατασκευής, δεν έχετε παρά να το υπολογίσετε μόνοι σας!

Αν επιθυμείτε να το πράξετε, πατήστε ΕΔΩ!

Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να υπολογίσετε την έκτακτη εισφορά για το ακίνητό σας !

Αν επιθυμείτε να το πράξετε, πατήστε ΕΔΩ!

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ν. 4495