Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον και χωρίς δάνειο τράπεζας

Με µια µεγάλη τοµή, που αφορά την αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ξεκινά από το τέλος του µήνα η υποβολή αιτήσεων στο «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ».

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Σύµφωνα µε τον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος, που περιλαµβάνεται στην προκήρυξη, που υπεγράφη στις 8 Φεβρουαρίου, το νέο Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον παρέχει χρηµατοδότηση για την υλοποίηση παρεµβάσεων, µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τοµέα. Αλλά και τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Με ιδιαίτερη µέριµνα για χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα.

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων ανά αίτηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο ωφέλιµης επιφάνειας της κατοικίας. Με µέγιστο τις 25.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Σηµειωτέον ότι οι διαθέσιµοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. Ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναµένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2018 και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων! 

Να σηµειωθεί ότι οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόµενα κεφάλαια του Προγράµµατος ανά Περιφέρεια. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής θα κλείνει αµέσως µόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια.

«Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί το µεγάλο πρόβληµα των εκκρεµών εγκεκριµένων αιτήσεων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω έλλειψης των απαιτούµενων κονδυλίων», σύµφωνα µε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη.

Στο πρόγραµµα προβλέπεται η δυνατότητα λήψης τετραετούς, πενταετούς ή εξαετούς δανείου, µε ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσηµείωση ακινήτου. Δυνατότητα άµεσης αποπληρωµής του δανείου. Χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προµηθευτών/ αναδόχων µέσω της τράπεζας χωρίς την εµπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραµµα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισµού της αίτησης. Για την ένταξη στο πρόγραµµα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και µετά τις παρεµβάσεις). Το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραµµα, µετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Ολόκληρο το δημοσίευμα