Γενικά οι δασικοί χάρτες καθορίζουν με σαφή τρόπο μέχρι πού φθάνουν τα όρια του δάσους, επομένως και το τι επιτρέπεται ή όχι μέσα σε μια περιοχή.

Συγκεκριμένα πρόκειται για χάρτες ευρύτερης περιοχής ΟΤΑ. Νομού ή Περιφερειακής Ενότητας, που σχεδιάζονται, χρησιμοποιώντας πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες (εικόνες προερχόμενες από λήψεις αεροφωτογραφιών). Αυτές  μέσα από μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών θεωρούνται και χαρακτηρίζονται εκτάσεις ως δασικές ή μη. Το συμπέρασμα για τον δασικό χαρακτήρα ή όχι ενός τμήματος, εξάγεται από την μελέτη αεροφωτογραφιών παρελθόντων ετών (συνήθως του 1945 ή του 1960) και την αντιπαράθεσή αυτών με την τωρινή τους κατάσταση, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα από τη δασική νομοθεσία.

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία ,ο δασικός χάρτης αναρτάται στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα www.ktimanet.gr.  Εκεί ο πολίτης μπορεί να τον επισκεφτεί και να αναζητήσει το ακίνητό του εστιάζοντας στις αεροφωτογραφίες ή χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες του. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι εύκολη για κάποιον εξοικειωμένο με την τεχνολογία και του Η/Υ. Δύσκολη όμως για κάποιους μεγαλύτερης ηλικίας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για δωρεάν βοήθεια στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), είτε σε ειδικό επιστήμονα – τεχνικό σύμβουλο που κατέχει το αντικείμενο και έχει την τεχνογνωσία να τους βοηθήσει.

Ο αναρτημένος δασικός χάρτης εμφανίζεται οριοθετημένος με κλειστά πολύγωνα και κωδικούς. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται τα όρια ιδιοκτησιών παρά μόνο ο χαρακτήρας των εκτάσεων. Μερικοί από τους κωδικούς κάλυψης που δύναται να εμφανιστούν σε έναν Δασικό Χάρτη, επεξηγούνται ως εξής:

ΔΔ:Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα δασικά (οι λεγόμενες ανέκαθεν δασικές εκτάσεις)
ΔΑ:Πολύγωνα που ήταν παλιά δασικά αλλά σήμερα είναι άλλης μορφής (για παράδειγμα, μια εκχέρσωση)
ΑΔ:Πολύγωνα που ήταν παλιά άλλης μορφής και σήμερα θεωρούνται δασικά (π.χ. ένας παλιός αγρός που σήμερα δασώθηκε)
ΑΑ:Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα άλλης μορφής (ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις)
ΧΧ:Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα χορτολιβαδικής μορφής

Δασικοί Χάρτες: Πως να σώσετε τους δασωμένους αγρούς μετά την κύρωση τους

Επίσης, στον δασικό χάρτη αποτυπώνονται κάποιες διοικητικές πράξεις της Δασικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και κάποιες διοικητικές πράξεις άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Από τις διοικητικές πράξεις της Δασικής Υπηρεσίας, αυτές που κυρίως αποτυπώνονται και τα αντίστοιχα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή τους είναι:

ΠΑ:Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα γεωτεμάχιο ως «άλλης μορφής» έκταση (Μη δασική έκταση)
ΠΔ:Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα γης ως «δάσος ή δασική έκταση»
ΠΧ:Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα γης ως «χορτολιβαδική»
ΑΝ:Κηρυγμένη Αναδασωτέα ή Δασωτέα έκταση

Από τους κωδικούς που δύναται να εμφανιστούν σε έναν Δασικό Χάρτη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας υπάγονται τα πολύγωνα με κωδικούς ΔΔ. ΑΔ, ΔΑ, ΠΔ, ΑΝ, ΠΧ, ΧΧ, ΧΑ και ΑΧ. Ενώ αντίστοιχα δεν υπάγονται τα πολύγωνα με κωδικούς ΑΑ και ΠΑ.

Κάπου εδώ και αφού έχουμε ξεκαθαρίσει τόσο τον ορισμό του Δασικού Χάρτη, όσο  τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό  μίας περιοχής που μας ενδιαφέρει ,πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο υποβολής αντίρρησης κατά του Δασικού Χάρτη από κάποιον φερόμενο ιδιοκτήτη. Σε περιπτώσεις που το ακίνητο φέρει χαρακτηρισμό ΑΑ ή ΠΑ, τότε ο πολίτης δεν πρέπει να προβεί σε κάποια ενέργεια. Στην περίπτωση όμως, που η έκταση του ή τμήμα της έκτασής του, φέρει έναν από τους χαρακτηρισμούς «ΔΔ» «ΔΑ», «ΑΔ», «ΠΔ», «ΑΝ». Τότε υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση και αξιοποίηση του ακινήτου του, αφού θεωρείται δάσος ή δασική έκταση . Επίσης υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία εκτάσεων, οι λεγόμενες χορτολιβαδικές (ΧΧ, ΧΑ. ΠΧ), όπου και σε αυτές τις περιπτώσεις η έκταση διεκδικείται από το Δημόσιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής αντίρρησης κατά του Δασικού Χάρτη.

Δασικοί Χάρτες : Τι κάνουμε για να μη χάσουμε το ακίνητό…

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. ΧΑΡΤΕΣ/ Υποβολή Αντιρρήσεων.

Μέσω ενός Υπολογιστή οδηγούμαστε στην διεύθυνση : https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx και με τους κωδικούς του taxisnet (username & password) ή με τα προσωπικά στοιχεία δημιουργείται ένας λογαριασμός που είναι μοναδικός για κάθε ενδιαφερόμενο. Με τον κωδικό που δίνεται, μπαίνουμε στην εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων και οριοθετούμε την έκταση ενδιαφέροντος. Αυτόματα η εφαρμογή εμφανίζει τις συντεταγμένες, το εμβαδόν και το ύψος του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί. Επίσης τεκμηριώνεται το εμπράγματο/ενοχικό δικαίωμα του ενδιαφερόμενου και υποβάλλεται η αίτηση. Στη συνέχεια εκδίδεται ο αριθμός λογαριασμού πληρωμής του τέλους αντίρρησης ( παράβολο), το οποίο πληρώνεται στη τράπεζα . Εντός 24ώρου από την πληρωμή του τέλους, η αίτηση αντίρρησης οριστικοποιείται και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Το τέλος αντίρρησης είναι ανάλογο της αμφισβητούμενης έκτασης και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Εμβαδόν Έκτασης                                                                                   Ποσό (€)

έως και 100 τ.μ.                                                                                        20,00€

πάνω από 100 τ.μ. έως και 1.000 τ.μ.                                                          20,00€

πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ.                                                       20,00€

πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ.                                                     20,00€

πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ.                                                  20,00€

πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ.                                                20,00€

μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ.                                                                   20,00€

Χρήσιμος oδηγός για να δηλώσουμε το ακίνητό μας στο Κτηματολόγιο

Στη συνέχεια και αφού έχουμε υποβάλει την αντίρρησή μας ηλεκτρονικά συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς αποστολή στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.).Αυτά είναι:

Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό τυπώνεται από την ηλεκτρονική φόρμα της ΕΚΧΑ και αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Β. Έγγραφα ( απλά αντίγραφα) που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον όπως: συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υποθήκη και δουλείες, επικαρπία, οίκηση, δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος, μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου, οικοδομική άδεια, βεβαιώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες ( π.χ. για αναδασμό, κληροτεμάχια κ.λπ ), τοπογραφικά, φωτοερμηνείες κ.ά.Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό τυπώνεται από την ηλεκτρονική φόρμα της ΕΚΧΑ και αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.              Στη συνέχεια και αφού έχουμε υποβάλει την αντίρρησή μας ηλεκτρονικά συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς αποστολή στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.).Αυτά είναι:

Γ. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ε. Το Αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους (χρηματικό παράβολο)

Το έντυπο αντιρρήσεων που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μαζί με τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και λοιπά στοιχεία/έγγραφα αποστέλλονται, σε έντυπη μορφή, στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.). Στον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υπεβλήθησαν ήδη ηλεκτρονικά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των δικαιολογητικών που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις του ενδιαφερόμενου πολίτη, ακολουθεί η εκδίκαση των αντιρρήσεων από την αρμόδια Επιτροπή ( ΕΠΕΑ). Η προσφυγή στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αντίρρησης, κρίνεται όμως απαραίτητη, για την επιτυχή υποστήριξη των αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής.