Οι “παγίδες” του Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙI. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι “παγίδες” του Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙI. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Στις 8 Μαρτίου θα ανοίξει τελικά η εφαρμογή exoikonomisi.ypen.gr για το Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον II , που ήταν προγραμματισμένο για τις 28 Φλεβάρη.

Εξοικονομώ κατ’ οίκον 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν, εφόσον δεν δοθεί άλλη παράταση, να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα και να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους λαμβάνοντας επιδότηση έως 17.500 ευρώ από το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ, με επιδότηση από 50% – 70%, ανάλογα με το εισόδημα.Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι ενδιαφερόμενοι καθώς το νέο πρόγραμμα έχει αρκετές παγίδες.

Η “παγίδα” της προτεραιότητας

Μία από τις βασικές «ιδιαιτερότητες» του νέου προγράμματος είναι ότι οι ιδιοκτήτες των περίπου 32.000 κατοικιών που εκτιμάται ότι θα θωρακιστούν ενεργειακά πρέπει να δράσουν άμεσα, μιας και η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής ανά περιφέρεια θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια που της αναλογούν. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αυτό τον τρόπο  θέλει να αποφευχθεί το μεγάλο πρόβλημα που κληρονομήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, των εκκρεμών εγκεκριμένων αιτήσεων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν καθώς δεν είχαν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια.

Προκαταβολή μόνο σε όσους συνάπτουν δάνειο.

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών που θα επιλέξουν να κινηθούν με ίδια κεφάλαια, θα λάβουν την αντίστοιχη άμεση ενίσχυση, χωρίς προκαταβολή, όταν πιστοποιηθούν οι δαπάνες και το φυσικό αντικείμενο του έργου, με βάση τα δικαιολογητικά και τους όρους του προγράμματος,

Πρακτικά λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξοφλήσουν τις απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά και μετά να εισπράξουν την επιδότηση.

Σε ότι αφορά εκείνους που θα πάρουν τραπεζικό δάνειο από κάποια από τις δέκα τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προβλέπεται προκαταβολή.

Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνονται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελουμένου, είναι ακατάσχετα και είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών, αναδόχων κ.λπ.

Εξοικονομώ κατ’ οίκον : Η “παγίδα” της νομιμότητας του κτιρίου

Σε παγίδα μπορεί να πέσει κάποιος και σε ότι αφορά τη νομιμότητα της μονοκατοικίας ή του μεμονωμένου διαμερίσματος που θα επιδιώξει να εντάξει στο πρόγραμμα.

Όπως προβλέπεται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, «Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν από την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης».

Με αυτό τον τρόπο αποκλείεται κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει κάποιας μορφής αυθαιρεσία που δεν έχει νομιμοποιηθεί και μάλιστα με εξοφλημένο το ανάλογο πρόστιμο πριν από την υποβολή αίτησης.

Η επιφάνεια κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με την επιφάνεια κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταία τυχόν επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9.

Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2018 και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων!

Στην περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί μη ορθή υλοποίηση, το ελληνικό δημόσιο υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να επιστρέψει την επιδότηση και μάλιστα εντόκως, ενώ προβλέπονται ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις για τους μηχανικούς.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του νέου προγράμματος αναφέρει ειδικότερα ότι: «Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής του, τα οποία θα εμφανίζονται αναλυτικά σε λίστα, είναι αληθή. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης».

Επίσης να επισημανθεί ότι μέσω διασύνδεσης με το Τaxisnet θα γίνεται διασταύρωση με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης τόσο για τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και για το ζήτημα των χαρακτηριστικών του ακινήτου (πρώτη κατοικία, είδος, τετραγωνικά κ.λπ.).

Α’ ΠΕΑ

Επιλέξιμη θα είναι κάθε κύρια, νόμιμη κατοικία η οποία έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, θα προτείνει παρεμβάσεις οι οποίες θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 250 Ευρώ/m2, και το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Συμφωνία με τους συνιδιοκτήτες

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων.

Η “παγίδα” των κωδικών TAXISNET

Πριν από την υποβολή της αίτησης οι ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής TAXIS net και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

Αναγραφή αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Ε1 και Ε9

Στην περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει σχετική τροποποίηση στοιχείων.

Η “παγίδα” του ΚΕΝΑΚ

Σημαντική αλλά αναμενόμενη αλλαγή είναι ότι όλες οι επεμβάσεις ανακαίνισης – ενεργειακής αναβάθμισης και όλες οι επιθεωρήσεις από ενεργειακό επιθεωρητή θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάποιος είχε εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν από τις 26 Νοεμβρίου 2017 πρέπει να το επανεκδώσει.

Ποιός δικαιούται παραπάνω αιτήσεις στο Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση.

Επιτρέπεται ωστόσο η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μίας αιτήσεις αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά πολυκατοικία. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλον συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων, ενώ στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής η τελευταία θα ανακληθεί.

Απόφαση γενικής συνέλευσης για πολυκατοικία

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλοποιήσουν, τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας και τη σχετική εξουσιοδότησή του για υποβολής των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών.

“Μέσα” τα κλιματιστικά

Σε ότι αφορά τις επιλέξιμες παρεμβάσεις στο νέο Εξοικονομώ, εντάσσονται και τα κλιματιστικά, κάτι που δεν περιελάμβανε το προηγούμενο.