Έτοιμο το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, τι αλλάζει

Πλήρως ηλεκτρονικό το σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, τι αλλάζει..

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε, η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη για το νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών.

ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών θα είναι προσβάσιμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-adeies.ypen.gr. Θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία την 3η Σεπτεμβρίου και σε πλήρη λειτουργία την 15η Οκτωβρίου.

Πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και χορήγησης οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων των εργασιών δόμησης. Πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η υπουργική απόφαση περιγράφει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Αλλά και την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, τη γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, την αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, την ενημέρωση οικοδομικών αδειών, την έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών, την άδεια κατεδάφισης, την έγκριση εκτέλεσης εργασιών και την προέγκριση οικοδομικής άδειας.

ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών

Hλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών : Ενδεικτικά, για την έκδοση οικοδομικής άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισάγουν στο σύστημα:

 1. αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών
 2. υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης. Αλλά και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων
 3. τα στοιχεία του ακινήτου
 4. τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό του ακινήτου
 5. τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα
 6. και διάφορα άλλα δικαιολογητικά

Προβλέπεται ακόμη η καταβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους:

 • 20 ευρώ ανά υποβαλλόμενη αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • 50 ευρώ για άδειες μέχρι 100 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας
 • και 60 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις
 • 100 ευρώ για άδειες άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1000 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας
 • 250 ευρώ για άδειες άνω των 1000 τ.μ. και μέχρι 5000 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας και
 • 350 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις
 • 400 ευρώ για άδειες άνω των 5.000 τ.μ. με αποκλειστική χρήση κατοικίας
 • και 500 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις

Μάθετε τα πάντα για την έκδοση οικοδομικών αδειών!

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα και αφορούν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, άδεια κατεδάφισης και έκδοση οικοδομικής άδειας για αποκατάσταση ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές προβλέπεται έκπτωση 50% επί του ανταποδοτικού τέλους.