ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμίας για περαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων ν.4178

Παράταση αυθαιρέτων : Παράταση προθεσμίας για περαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων ν.4178. Θα δοθεί παράταση κατά έξι μήνες της προθεσμίας, που εκπνέει στις 3/11/18

Παράταση αυθαιρέτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου, θα δοθεί παράταση κατά έξι μήνες της προθεσμίας, που εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2018, για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την περαίωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων του ν.4178/2013.

Η παράταση θα δοθεί με τροπολογία του άρθρου 99 του ν.4495/2017. Μέχρι την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Δείτε όλα τα τελευταία νέα για τη νομιμοποίηση – τακτοποίηση αυθαιρέτων!!