Τι αλλάζει με το νέο νόμο αυθαιρέτων N. 4495/2017 

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, περισσότερες δόσεις και μικρότερα πρόστιμα φέρνει για τους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων, ο πέμπτος, κατά σειράν νόμος N. 4495/2017 που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ.

N. 4495/2017

Ο Νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» αποτελεί, µια προσπάθεια θέσπισης νέων, και βελτίωσης υφιστάμενων, διατάξεων, για την συνολική ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν το δομημένο περιβάλλον.

Τι νέο φέρνει;

Μειώσεις στα παράβολα στο N. 4495/2017

Μειώνονται στο μισό τα παράβολα για όλες τις περιπτώσεις εκτός από την τελευταία που το παράβολο παραμένει σταθερό:

α) 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.

β) 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.

γ) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.

δ) 4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.

ε) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.

Μειώσεις στα πρόστιμα στο N. 4495/2017

Μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

α) Μειώσεις σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
 1. ΑΜΕΑ που καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας (για 80% και 67%) και το εισόδημα.

2.Παλιννοστούντες ομογενείς που καταβάλλουν το 20% του προστίμου

 1. Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, που καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Και πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ.), που καταβάλλουν 50% του προστίμου.
 2. Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, που καταβάλλουν ποσοστό 30% του προστίμου.
 3. Μακροχρόνια άνεργοι που καταβάλλουν το 30% του προστίμου

6.Δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης που καταβάλλουν το 20% του προστίμου

Σημαντική και για τις δύο ομάδες είναι η απόφαση για διετή αναστολή καταβολής των δόσεων.

β) Μειώσεις ανάλογα με την ημερομηνία υπαγωγής στο νόμο

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται, επίσης,  στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1)  κατά 20% εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί μέχρι τις 08/04/2018,

2) κατά 10% εάν υπαχθεί από τις 09/04/2018 – 08/10/2018

3) κατά 10% εφόσον υποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

> Χρήσιμα tips : 20 μικροεπισκευές που δεν απαιτούν άδεια από την ΥΔΟΜ

γ) Μειώσεις ανάλογα με τις προβλεπόμενες εργασίες στο N. 4495/2017

Ι) Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής: α)  με βάση  την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών ή β) με βάση  την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτίρια, τότε το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% αυτού.

ΙΙ) Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά:

α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3,

β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,

γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

ΙΙΙ) Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση.

δ) Μειώσεις ανάλογα τον τρόπο καταβολής του προστίμου

Έκπτωση 20% προβλέπεται για όσους πληρώσουν εφάπαξ και 10% για όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου.

ε) Άλλες μειώσεις

Επίσης, μειώνονται, τα πρόστιμα για:

– τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ.

– αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-1993

– αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης

– αυθαίρετα υπόγεια – εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) – σοφίτες

– στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993.

– επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να μειωθεί κατά 20% η οφειλόμενη εισφορά ενός ιδιοκτήτη ακινήτου – για ακίνητα που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης.

Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας

Ο νέος νόμος 4495/2017 εξαιρεί προκαταβολικά από την υποχρεωτική μελέτη στατικής επάρκειας τα αυθαίρετα των κατηγοριών 1, 2 και 3. Δηλαδή:

1) αυθαίρετες κατασκευές σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται  πριν από το έτος 1975,

2) αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται  πριν από την  1η.1.1983 και

3) αυθαίρετες μικρές παραβάσεις,

όπως και τα  κτίρια σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ ).

> Δασικοί Χάρτες : Τι κάνουμε για να μη χάσουμε το ακίνητό μας!

Από εκεί και πέρα, λοιπόν λέει το νομοσχέδιο, ότι  μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή, που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

α)Σε κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη.

β)Στις αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.

γ)Για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτική η μελέτη στατικής επάρκειας στο N. 4495/2017;

Για την υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις:

> Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση βάσει Ν. 4495/2017

 1. Μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό.
 2. Διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση.
 3. Πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες.
 4. Πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι 30% του εμβαδού τους και μέχρι 25% του πλάτους τους,
 5. Κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το 20% της επιφάνειας αυτού.
 6. Υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.
 7. Αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από 30% του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση.
 8. Μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.
 9. Υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.
 10. Σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1. 20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας. Καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου.

> Ποιές εργασίες απαιτούν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;

Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3. Και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2.

Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.