Τοπογραφικά “μαϊμού” σε περιοχές κτηματογράφησης

Κτηματολόγιο : Τοπογραφικά “μαϊμού” σε περιοχές κτηματογράφησης

Σε ταλαιπωρία και περιπέτειες με ανυπολόγιστο κόστος κινδυνεύουν να βρεθούν ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που κτηματογραφούνται.

Κτηματολόγιο

Η εμφάνιση ανίδεων και άσχετων με το αντικείμενο ανθρώπων, πλησιάζουν ανύποπτους πολίτες, προκειμένου να τους διευκολύνουν, έναντι αδράς στην έκδοση κατάθεση των απαραίτητων εντύπων και εγγράφων και γενικά να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων στα γραφεία κτηματογράφησης που λειτουργούν στους τρείς δήμους του νομού.

Ήδη Σύλλογοι Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών απ’ όλη την Ελλάδα, έχουν διαπιστώσει την εμφάνιση τοπογραφικών διαγραμμάτων “μαϊμού” και προειδοποιούν τους πολίτες να μην πέφτουν θύματα επιτήδειων που παριστάνουν τους τοπογράφους ή τους υπαλλήλους του Εθνικού Κτηματολογίου, σε υπαίθριους χώρους και καφενεία, για να μη βρεθούν. ..προ εκπλήξεων!

Θυμίζουμε ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική και πέρα από τα πρόστιμα που επισύρει καλό είναι να ξέρουν πως αν δεν δηλωθούν τα δικαιώματα επί των ακινήτων τους, κινδυνεύουν όταν ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση να καταγραφούν ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” και να περιέλθουν στο Δημόσιο.

Κρούσματα  τοπογραφικών διαγραμμάτων “μαϊμού” παρουσιάστηκαν στην κτηματογράφηση του Δήμου Λαρισαίων από το 2008-2013 με αποτέλεσμα εκατοντάδες πολίτες να εμπλακούν σε μια απίστευτη νομική και οικονομική ταλαιπωρία που κράτησε μήνες… Το συνετό είναι σε περίπτωση που αδυνατούν να συντάξουν τη δήλωση μόνοι τους, να επισκεφθούν κάποιον ειδικό και όχι τον οποιονδήποτε.

” Κατά τη χρονική περίοδο της κτηματογράφησης όπως σημειώνει ο Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του περιφερειακού τμήματος Κ.&Δ. Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, εμφανίζονται πολλοί “ειδικοί” για τη συμπλήρωση των δηλώσεων και τον εντοπισμό των ιδιοκτησιών τους. Η τακτική τους είναι κατακριτέα και καθόλα παράνομη. Οι υπάλληλοι των ανάδοχων εταιρειών Κτηματογράφησης είναι αρμόδιοι μόνο για τον έλεγχο των δηλώσεων και όχι για τη σύνταξή τους. Ειδικοί σε θέματα Εθνικού Κτηματολογίου είναι πρωτίστως οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.

Δηλώσεις Κτηματολογίου : Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη νέα κτηματογράφηση

Είναι οι ίδιοι που θα συντάξουν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα δομηθεί το Κτηματολόγιο και οι ίδιοι που είναι υπεύθυνοι τόσο για τον εντοπισμό όσο και την τη σωστή αποτύπωση και καταγραφή της ιδιοκτησίας. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα και με την απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, έχουν μόνο οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί πολυτεχνικών σχολών.

Όσον αφορά βέβαια σε νομικά ζητήματα και υποθέσεις, τότε η συμβολή δικηγόρου σαφώς και είναι αναγκαία.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν τοπογραφικό διάγραμμα ο απλός γεωγραφικός εντοπισμός της θέσης του ακινήτου. Ο οποίος είναι ελλιπής σε ακρίβεια θέσης και εμβαδού. Όταν αναφερόμαστε στη σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος ,όπου αυτό απαιτείται, εννοούμε τη διεκπεραίωση μίας μελέτης. Πράγμα το οποίο απαιτεί υπευθυνότητα, σοβαρότητα και εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες είναι το κατεξοχήν αντικείμενο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημερωτικά να σημειώσουμε πως για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο απαιτούνται:

* Συμπληρωμένο το έντυπο της δήλωσης κτηματολογίου (έντυπο Δ1 για φυσικά πρόσωπα και έντυπο Δ2 για νομικά πρόσωπα)

* Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας και απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής

* Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Ή διαβατηρίου και απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ, λογαριασμός ΟΤΕ). Τοπογραφικό διάγραμμα εφόσον υπάρχει ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η θέση του ακινήτου. Ή να υποδειχθεί η θέση του επί τόπου στο γραφείο κτηματογράφησης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι ένα σχέδιο στο οποίο αποτυπώνονται με ακρίβεια ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Τα οποία αποτελούν ουσιαστικά την «ταυτότητα» των παραπάνω μετρούμενων χώρων. Τα στοιχεία αυτά είναι: το σχήμα και το μέγεθος της έκτασης που μετράται καθώς και η πολεοδομική νομοθεσία μαζί με το ισχύον νομικό καθεστώς που αφορά στην ευρύτερη περιοχή της ιδιοκτησίας. Επιπλέον για την ευρεία χρήση των τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι απαραίτητη η εξάρτησή τους στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87″.

Συνεπώς η σωστή σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος δεν είναι απλή υπόθεση. Οπότε οι ιδιοκτήτες ακινήτων να επιλέγουν με ιδιαίτερη προσοχή αυτούς που θα αναλάβουν την εργασία αυτή. Να μην εμπιστεύονται τόσο για τη σύνταξη της δήλωσης όσο και για τον εντοπισμό των ιδιοκτησιών τους ανθρώπους (επαγγελματίες ή μη) που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με το αντικείμενο.