Υπηρεσίες της Civil and Survey

ypiresies_civilandsurvey

Η Civil and Survey, (C&S), είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια δυτικής Ελλάδας, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κορινθία και αντικείμενό της  είναι  η τακτοποίηση αυθαιρέτων, οι δηλώσεις για το κτηματολόγιο, η υπαγωγή στο εξοικονομώ κατ’ οίκον, η έκδοση οικοδομικών αδειών, η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών και οικοδομικών έργων από το 2007.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Civil and Survey, (C&S) είναι:

 • Υποβολή Δηλώσεων για το Κτηματολόγιο
 • Περαίωση – Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
 • Διαχείρηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας ( Εξοικονομώ κατ΄οίκον )
 • Τοπογραφικά διαγράμματα – αποτυπώσεις
 • Χαράξεις – οριοθετήσεις – υψομετρικές μελέτες
 • Μελέτες – επιβλέψεις – κατασκευές  – οικοδομικές άδειες
 • Ενεργειακοί επιθεωρητές – Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτες εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας
 • Εκτιμήσεις ακινήτων – διαχείριση ακινήτων – μεσιτικά (real estate) – πράξεις αναλογισμού
 • Χωματουργικές εργασίες
 • Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων – design
 • Δημόσια έργα – έργα οδοποιίας – εργολαβίες – δημοπρασίες
 • Μεταλλικές κατασκευές – προκατ
 • Γεωλογικές μελέτες- χαρτογραφήσεις
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Γεωφυσικές μελέτες
 • Υδρογεωλογικές μελέτες
 • Μελέτες Φωτοερμηνείας
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)
 • Μελέτες καταλληλότητας περιοχών για πολεοδόμηση, χωροταξικού σχεδιασμού και θεμελίωσης οικισμών
 • Σχεδιασμός, επίβλεψη και αδειοδότηση γεωτρήσεων και έργων υδρομάστευσης
 • Προγραμματισμός και επίβλεψη έργων σταθεροποίησης και στεγανοποίησης (τσιμεντενέσεις κλπ)
 • Μελέτες εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας
 • Μελέτες χρήσεων γης και χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α, νεκροταφείων, βιοτεχνιών κλπ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
 1. INTERREG
 2. MED
 3. SOUTH EAST EUROPE
 4. URBACT
 5. LEADER
 6. EQUAL Κ.Α.

Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει η Civil and Survey, (C&S) της παρέχουν τη δυνατότητα να εκτελεί τα έργα τόσο με το εύλογο κόστος και την πρέπουσα ταχύτητα, όσο και με την απαραίτητη ποιότητα και αποτελεσματικότητα που αποτελεί αδιαπραγμάτευτο γνώμονα των υπηρεσιών που παρέχει.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • TOTAL STATION TOPCON GPT 7003i
 • 2 ΖΕΥΓΗ GPS SOUTH L1/L2
 • GPS ΧΕΙΡΟΣ MAGELLAN, mobile mapper 6
 • GPS ΧΕΙΡΟΣ GARMIN, etrex HC series
 • LASER DISTO laica A2
 • ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ Η/Υ , PLOTTER , SCANNER

Το γραφείο στεγάζεται στη Ναύπακτο επί της οδού Κ. Σαθά και καλύπτει την ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανόμενων και των γειτονικών νομών.