Πράσινη Ανάπτυξη – Ενέργεια

Πράσινη Ανάπτυξη – Ενέργεια

Πράσινη Ανάπτυξη - Ενέργεια

 • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Διαδικασία Αδειοδότησης/ Εύρεσης Χρηματοδότησης:
 • Κατάθεση στοιχείων στην Πολεοδομία
 • Κατάθεση στοιχείων στην ΔΕΗ
 • Κατάθεση Στοιχείων στον ΔΕΣΜΗΕ (αν απαιτείται)
 • Διαδικασία Εύρεσης την βέλτιστης χρηματοδότησης από τραπεζικό φορέα

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα ξεκινήσουν με την αποδοχή της αναλυτικής μας προσφοράς και υπογραφής της σύμβασης έργου.

Προμήθεια Εξοπλισμού:
 • Φωτοβολταϊκά Στοιχεία τεχνολογίας
 • Μετατροπείς συνεχούς DC σε εναλλασσόμενη τάση AC (Inverters)
 • Καλωδιώσεις –  υλικά συνδεσμολογίας
 • Υλικά πάκτωσης των Φωτοβολταϊκών γεννητριών στις βάσεις
 • Βάσεις στήριξης
 • Μεταφορά του εξοπλισμού στον τόπο του έργου

Η προμήθεια του εξοπλισμού είναι ένα στάδιο της διαδικασίας το οποίο γίνεται μόλις διασφαλιστεί η διασύνδεσης της μονάδας με την ΔΕΗ.

Εγκατάσταση:
 • Συναρμολόγηση βάσεων στήριξης
 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων στις βάσεις στήριξης
 • Ηλεκτρολογικές συνδέσεις
 • Θέση σε λειτουργία του συστήματος
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας
 • ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μορφή θέρμανσης που συνδυάζει συνθήκες θερμικής άνεσης και οικονομικής λειτουργίας. Η ενδοδαπέδια θέρμανση επιτυγχάνεται βάσει ενός συστήματος, στο οποίο ζεστό νερό κυκλοφορεί μέσα σε σωλήνες που διατρέχουν όλο το δάπεδο του χώρου και έτσι μετατρέπεται το ίδιο το δάπεδο σε θερμαντικό σώμα. Η θερμοκρασία του νερού είναι μεταξύ 35 και 45 βαθμών κελσίου. Η μετάδοση της θερμότητας πραγματοποιείται από τα χαμηλότερα στρώματα προς τα υψηλότερα σε όλη την επιφάνεια του χώρου χωρίς ρεύματα και σκόνη. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η επιθυμητή διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας, δηλαδή στο ύψος του κεφαλιού η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από το ύψος των ποδιών.

Η θέρμανση μέσω σωληνώσεων που διατρέχουν όλη την επιφάνεια του χώρου εξασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής δηλαδή άνετη και υγιεινή διαβίωση, αισθητική χωρίς περιορισμούς λόγω της παρουσίας σωμάτων καλοριφέρ και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Το λίγο υψηλότερο κόστος αντισταθμίζεται από αρκετούς άλλους παράγοντες.

 • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ